Kan man tjäna pengar till fotbollslaget online?

Tjäna pengar till laget

Att spela i ett fotbollslag för med sig många olika fördelar. De som i ung ålder har varit med i ett lag kommer ha lärt sig mycket om att samarbeta och ta hänsyn till andra, och värdesätta den ansträngning som krävs för att lyckas med något, egenskaper som är bra att ha med sig genom hela livet. Att spela fotboll är också bra för fysiken och hälsan och ger mycket bra träning.

Varför behöver fotbollslag tjäna pengar?

Många fotbollslag för barn och unga vill att kostnaderna ska vara låga för att vara med och spela fotboll, så att alla barn som vill ska kunna vara med. För att det ska bli möjligt att barn ska kunna medverka utan att betala mycket för det behöver tränarna ofta vara ideella.

Problemet som uppstår är när lagen vill åka och spela matcher och cuper i olika städer, och kanske till och med åka på något träningsläger. Föräldrar kan ju inte skjutsa under vilka förutsättningar som helst och ska man åka långt bort behövs kanske en bussresa. Dessutom måste laget betala för att få sova över någonstans och kanske betala för att få spela i cupen, som ju inte är gratis att anordna.

Hur kan det göras

En metod är självklart att alla föräldrar betalar in en summa för barnet och för de pengar som samlas in kan laget betala för sin resa. Det riskerar dock som sagt att slå mot familjer med sämre ekonomi som kanske inte känner att de kan bekosta barnets resor.

Den vanligaste metoden för att tjäna pengar till laget är att låta spelarna sälja olika produkter till grannar, släktingar och bekanta. Det kan vara produkter så som kakor, delikatesser, kaffe från https://www.kaffekassan.se/ eller kläder. Genom att köpa dessa produkter, som oftast är något dyrare än vad de hade varit i en vanlig butik, får köparen dels en bra produkt genom sitt köp samtidigt som den hjälper barn och unga till en meningsfull fritid. Just att köparen får en produkt för sitt köp gör den oftast mer motiverad än om den bara hade betalat en summa till fotbollslaget utan att få något för det.

Vilka produkter kan man sälja?

Som vi såg här ovan finns det flertalet olika sorters produkter ett lag kan sälja för att tjäna pengar. Alla dessa är inte de bästa. Problemet med att sälja till exempel delikatesser är att köparen kanske egentligen inte vill ha någon av produkterna, men känner sig nödgad att köpa ändå för att stödja laget. Vissa produkter kan vara stora, tunga och jobbiga att leverera. I vissa fall kan köparen välja mellan ett stort antal produkter vilket kan göra det för jobbigt att komma fram till vilken produkt som ska köpas.

Att sälja kaffe från ovan nämnda Kaffekassan innebär en maximal enkelhet. Kaffe är en produkt nästan alla hushåll regelbundet köper. I sortimentet finns bara en produkt och beställningarna kan enkelt föras in online. Med hjälp av Internet, där alla beställningar görs, kan laget enkelt sälja en smidig produkt och tjäna mycket pengar.

Du gillar kanske också...