Pandemin har pushat för digitala onlinelektioner

Pandemi

Sedan coronapandemin slog till i början av 2020 har mycket i samhället förändrats. Eftersom vi alla har behövt anpassa oss till restriktioner och begränsningar har nya lösningar blivit aktuella i många branscher.

Påverkan av olika branscher

Bland annat har arbetsgivare blivit uppmanade att låta sina anställda jobba hemifrån om det är möjligt. Att beställa mat från snabbmatsrestauranger direkt från mobilen för att restaurangens personal sedan går ut med maten till beställarens bil är även en förändring som blivit allt vanligare. Allt från att digitalisera arbetsmiljöer och begränsa besökare i butiker till att hålla avstånd till varje person man möter. I och med vaccin och hårda restriktioner världen över har man fått grepp om pandemin genom olika åtgärder som vi idag tycker är fullt normalt. En stor förändring som kom med pandemin är onlinelektioner för studenter. Eftersom många ämnen är helt teoretiska har onlinelektioner under pandemin blivit allt vanligare. Eftersom många lärare och elever har vant sig vid dessa studiemetoder är det mycket möjligt att onlinelektioner är ett fenomen som är här för att stanna.

Onlinelektioner efter pandemin

Onlinelektioner har som sagt blivit ett vanligt fenomen och i perioder även ett krav från Folkhälsomyndigheten för olika skolor och universitet. Onlinelektioner har sina för- och nackdelar. Att sitta hemifrån och plugga är inte för alla. För att lyckas och trivas med hemmastudier krävs motivation och driv. Så länge det är skolplikt i Sverige, det vill säga till årskurs 9, har onlinelektioner inte ännu varit ett alternativ. Anledningen till detta är troligtvis att barn har svårare att hålla pli på sig själva och föräldrarna har inte alltid möjligheten att arbeta hemifrån och hjälpa sina barn med deras studier. För gymnasiet och uppåt är dock onlinelektioner ett välfungerande koncept för de allra flesta. Eftersom gymnasie- och högskolestudier är frivilligt är ofta dessa studenter aningens mer motiverade och har bättre koll på sina egna studier. Att studera hemifrån kan i detta fall vara väldigt skönt för många studenter. Att sitta i ett eget rum och slippa distraheras av klasskamrater kan öka fokusnivån och göra det lättare att studera.

Högskola

För högskoleelever har onlinelektioner till stor del fungerat bra. Eftersom dessa studenter är vuxna tenderar de att hantera sina studier bra hemifrån. Om du vill genomföra ett högskoleprov kan du dessutom enkelt ta hjälp av den digitala tjänsten Högskoleprovguiden för att öka chanserna för ett bättre resultat. Digitala lösningar och studiemedel är framtiden – och troligtvis något som kommer finnas kvar till viss del även långt efter pandemin.

Du gillar kanske också...